ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ: 38283105000

Computer Life

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» (με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μαρίνου Αντύπα 42 – Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 μετά από ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου .
 2. Την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020.
 3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
 4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
 6. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.

Οι μέτοχοι, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09/09/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δωρεάν 2D/3D CAD Webinar

Computer Life

…………………………………………………………………………..

Η Computer Life με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε ένα ΔΩΡΕΑΝ μοναδικό εκπαιδευτικό Webinar την Τετάρτη 12 ΜΑΙΟΥ 2021,

σε συνεργασία με την πρωτοπόρο εταιρία Λογισμικού Σχεδίασης Ρούχων (CAD), CREA SOLUTION.

Η συγκεκριμένη ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ασχολούμενους με τον σχεδιασμό και την παραγωγή ρούχου καθώς

θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες και λειτουργίες ενός CAD 2D / 3D συστήματος για τη δημιουργία πατρόν.

…………………………………………………………………………..

Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Εκμάθηση CAD 2D / 3D

• Εισαγωγή πατρόν από άλλα συστήματα

• Ψηφιοποίηση πατρόν

• Αυτόματο μεγεθολόγιο

• Σχεδιασμός ολόκληρου του βασικού πατρόν σε μόλις 10 δευτερόλεπτα χάρη στις λειτουργίες μακροεντολών που είναι ενσωματωμένες στο CREATE©

• Αυτόματη τοποθέτηση (στρωσιά)

• Ολοκληρωμένη διαχείριση 2D / 3D

• Δημιουργία 3D πρωτότυπου με το 3D Browzwear CAD VStitcher©

• Virtual catwalks

…………………………………………………………………………..

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ WEBINAR

με θέμαCAD 2D/ 3D για τον Σχεδιασμό Μόδας

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Η παρουσίαση θα γίνει στα Αγγλικά από την ομάδα της CREA SOLUTION.

Έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε σε δύο προγραμματισμένες ώρες, είτε το πρωί στις 10.30 π.μ., ή το μεσημέρι στις 4.30 μ.μ.

…………………………………………………………………………..

Παρουσίαση για Ασία – Ειρηνικό και Ευρώπη: Ώρα έναρξης 10.30 π.μ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ!

Παρουσίαση για την Αμερική: Ώρα έναρξης 16.30 μ.μ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» , με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000

Computer Life

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» (με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μαρίνου Αντύπα 42 – Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 μετά από ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως  2019.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το έτος 2019.
 4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις

Οι μέτοχοι, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 07/08/2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» , με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000

Computer Life

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» (με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000) σε έκτατη Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μαρίνου Αντύπα 42 – Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μεταβίβαση δραστηριότητας μέρους λογισμικού (ERP PLEXIS) και τα συναφή σήματα – παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

2. Διάφορα θέματα , ανακοινώσεις. 

Οι μέτοχοι, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 04/08/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ) , ΑΔΗΜΕ και Φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) έως 31/07/2020

Computer Life

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ (Α.1100/29.4.2020 και Α.1102/29.4.2020) είναι υποχρεωτική η αναβάθμιση των firmware των υπαρχόντων ενεργών Ταμειακών μηχανών καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΦΗΜ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ) ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των Αποφάσεων αυτών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την αναβάθμιση των ενεργών Φορολογικών Μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η 31η Ιούλιου 2020.
Πιο συγκεκριμένα οι Φορολογικοί Μηχανισμοί και Ταμειακές μηχανές που έχουμε εγκατεστημένους και σας αφορούν είναι οι εξής:

 • SBOX II
 • SBOX III
 • Citizen CTR220
 • DATECS CTR410B
 • DM-2000 FISCAL BOX

Σημειώνουμε επίσης πως λοιποί Φορολογικοί Μηχανισμοί και Ταμειακές μηχανές που δεν αναβαθμίζονται θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη αναβάθμιση του Φορολογικού σας Μηχανισμού και των Ταμειακών Μηχανών.
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με τα μοντέλα και τους σειριακούς αριθμούς του εξοπλισμού σας όπως και αν είναι δυνατό με τους αριθμούς των τελευταίων Ζ.

Όπως σε κάθε σημαντική εξέλιξη στην αγορά έτσι και τώρα είμαστε δίπλα σας, προσφέροντάς έγκυρη ενημέρωση και τεχνογνωσία με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη σας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» , με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000

Computer Life

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» (με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μαρίνου Αντύπα 42 – Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Εκλογή νέου Δ.Σ. και ανανέωση της θητείας του.           

2. Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις. 

Οι μέτοχοι, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 06/05/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εννοιολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων Μόδας με την βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης

Computer Life

Το έργο αποσκοπεί στην διευκόλυνση της διαδικασίας του σχεδιασμού προϊόντων ένδυσης και συγκεκριμένα στον τομέα της σύλληψης της αρχικής ιδέας του προϊόντος, μέσω της παροχής εξατομικευμένων προτάσεων στον σχεδιαστή ως έμπνευση, αναπτύσσοντας εργαλεία με τη χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα εργαλεία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης των προϊόντων ένδυσης όπως είναι τα συστήματα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής, συστήματα Σχεδίασης (CAD και Graphics), 3D modeling, που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους εταιρείες και τους σχεδιαστές.

Στον τομέα της ένδυσης, οι ομάδες σχεδιασμού, ανάπτυξης και προμηθειών έχουν επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο και συνεχώς πιέζονται να παρουσιάζουν περισσότερα προϊόντα με λιγότερους πόρους και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ποικιλομορφία των σχεδίων ενδυμάτων που δημιουργούνται ως νέα προϊόντα, δεν συναντάται σε καμία άλλη βιομηχανία και είναι ανεξάρτητη σχεδόν από το μέγεθος της επιχείρησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία νέων προϊόντων και η πρόβλεψη της μόδας αυξάνουν συνεχώς και η επεξεργασία τους γίνεται σε πιο σύντομο διάστημα. Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αναγκαστεί να κοιτάξουν τις εσωτερικές τους διεργασίες και να επαναξιολογήσουν τον τρόπο που φέρνουν τα προϊόντα τους στην αγορά και να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες.

Η προτεινόμενη έρευνα θα κινηθεί σε δύο διαστάσεις: Η πρώτη διάσταση αφορά την άρτια μετατροπή του πεδίου σχεδιασμού προϊόντων σε πεδίο σχεδιασμού ενεργειών που μπορούν να υποστηριχτούν με τη χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέροντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στο σχεδιαστή αντλώντας πληροφόρηση από μεγαλύτερο φάσμα πηγών έναντι της σημερινής μεθόδου. Οι τομείς προτεραιότητας για τον τομέα της μόδας θα γίνει σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποσκοπώντας στην εξυπηρέτησή τους αλλά και στη δημιουργία προϊόντος κατάλληλου για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η δεύτερη διάσταση της έρευνας αφορά την σχεδίαση και υλοποίηση ενός έξυπνου και ημι-αυτόνομου συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τους σχεδιαστές μόδας. Το σύστημα που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας πρότασης αποτελείται από 4 επιμέρους υποσυστήματα, το Υποσύστημα Προσωπικού Βοηθού, το Υποσύστημα Επιχειρησιακών Κανόνων, το Υποσύστημα Ανάλυσης Δεδομένων και το Υποσύστημα Οπτικοποίησης Αποτελεσμάτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει μια διαδικασία Ενισχυόμενης Μάθησης κατά την οποία ο τελικός χρήστης θα μπορεί να δώσει ανάδραση όσον αφορά τις επιλογές του συστήματος: θα επιβραβεύει τις επιλογές που είναι καλές, ενώ θα «τιμωρεί» τις επιλογές που δεν του αρέσουν. Για την διασύνδεση των επιμέρους υποσυστημάτων, θα ακολουθηθεί μια αρθρωτή αρχιτεκτονική, η οποία θα δίνει την ευελιξία στην περίπτωση αλλαγής/απομάκρυνσης κάποιων επιμέρους τμημάτων ή την προσθήκη μελλοντικών επεκτάσεων.

Η κοινοπραξία αποτελείται από 2 ΑΕΙ και 3 εταιρείες, όλες ΜΜΕ. Τα δύο ΑΕΙ είναι συμπληρωματικά στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης, το εργαστήριο CAD του  Πολυτεχνείου Κρήτης με εμπειρία στη διαδικασία σχεδίασης προϊόντων ένδυσης και το εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού (ISSEL) του ΑΠΘ με εμπειρία στο Τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εταιρεία Computer Life, συντονιστής της πρότασης ως εταιρεία λογισμικού για την εμπορική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 2 εταιρείες του κλάδου με ισχυρό τμήμα ανάπτυξης προϊόντων ένδυσης, που θα αποτελέσουν τους φορείς προσφοράς απαιτήσεων/ προδιαγραφών ανάπτυξης προϊόντων ένδυσης και αξιολόγησης του αναπτυσσόμενου προϊόντος.

Το έργο περιλαμβάνει 7 ΕΕ και οι περισσότεροι εταίροι συμμετέχουν σε όλα με διακριτούς ρόλους. Τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν επίδραση σε όλες τις εταιρείες του κλάδου ένδυσης και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και επισκέψεων σε άλλες επιχειρήσεις. Η εμπορική εκμετάλλευση του λογισμικού θα προωθηθεί από την εταιρεία Computer Life.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στα πλαίσια της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ με χρηματοδότηση ύψους 970.925,00 €.

https://www.ai-cfpd.eu/

https://www.espa.gr/

COMPUTER LIFE SA: Προτεραιότητά μας, οι άνθρωποί μας. Mέλημά μας, η διαρκής εξυπηρέτησή σας.

Computer Life

Βάσει των πρόσφατων δεδομένων, όπως αυτά προέκυψαν από τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού (COVID-19), αντιλαμβανόμαστε πλήρως την τρέχουσα κατάσταση και τα προληπτικά μέτρα που παίρνονται καθημερινά από πολλές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, κράτη και φορείς για τον περιορισμό του COVID-19. Σε αυτή την κοινή προσπάθεια στεκόμαστε αρωγοί.

Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο, εφαρμόσαμε πολύ γρήγορα διαδικασίες που μας επιτρέπουν την ομαλή και εξ’ αποστάσεως συνεργασία όλων μας.

Από σήμερα και μέχρι νεωτέρας το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας μας εργάζεται απομακρυσμένα, καθώς λειτουργούμε με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό ασφαλείας. 
 
Η ομάδα μας συνεχίζει να εξυπηρετεί τα αιτήματά σας, από οποιοδήποτε μέρος και αν εργάζεται ή βρίσκεται.

Όλες οι λειτουργίες της εταιρίας μας συνεχίζονται κανονικά, καθώς η φύση της εργασίας μας, μας προσφέρει ευελιξία και μας επιτρέπει να παραμείνουμε παραγωγικοί.

Τα γραφεία μας θα παραμείνουν ανοιχτά με προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση όλων.

Εκ μέρους όλης της ομάδας της Computer Life, είμαστε εδώ για εσάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Computer Life

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «COMPUTER LIFE ΑΒΕΕ» (με αριθ. ΓΕΜΗ 38283105000) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μαρίνου Αντύπα 42 – Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου(με μετρητά) και                 

    Τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Επικύρωση των νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

3.  Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.

Οι μέτοχοι, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 24/02/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1 2 3