ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Έλεγχοι για κατοχή και χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού

Αγαπητοί συνεργάτες,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί η διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις σχετικά με την κατοχή και χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού.


Κατοχή και χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού ή Πειρατεία Λογισμικού θεωρείται η χωρίς άδεια χρήση ενός προγράμματος Η/Υ, στην οποία περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, αναπαραγωγή, αντιγραφή και διανομή του. Η πειρατεία λογισμικού έχει πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, ενώ θέτει τον χρήστη μη αδειοδοτημένου λογισμικού ενώπιον σημαντικότατων οικονομικών και ηθικών κινδύνων καθώς και κινδύνων ασφάλειας των ηλεκτρονικών του συστημάτων. Οι πιθανές συνέπειες από τη χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού περιλαμβάνουν: ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώσεις, απομείωση της φήμης και του κύρους της επιχείρησής που χρησιμοποιεί λογισμικό χωρίς άδεια, έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και δωρεάν αναβαθμίσεων από τους προμηθευτές λογισμικού, υψηλό κίνδυνο προσβολής του πληροφοριακού συστήματος από Ιούς, κακόβουλο λογισμικό κ.α.

Όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, προστατεύονται με βάση τον Ελληνικό Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αναλυτικότερα,

Η πώληση, η εγκατάσταση αλλά και η προσφορά προς πώληση ή/και εγκατάσταση μη αδειοδοτημένων αντιγράφων λογισμικού της Microsoft προσβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation και ενέχει σοβαρούς νομικούς, οικονομικούς κινδύνους και κινδύνους ασφαλείας.

Ο προσβολέας υποχρεούται σε αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της λιανικής τιμής των προϊόντων λογισμικού, ενώ ο νόμος προβλέπει επίσης ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και υψηλές χρηματικές ποινές. Επιπλέον, το ΣΔΟΕ, οι Αστυνομικές, Λιμενικές και Τελωνειακές αρχές είναι επιφορτισμένες εκ του νόμου με τη διενέργεια ελέγχων λογισμικού παράλληλα με την ταυτόχρονη διενέργεια φορολογικού ελέγχου καθώς και την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ για κάθε ένα μη αδειοδοτημένο αντίγραφο λογισμικού που εντοπίζεται. Περαιτέρω ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα ευρήματα των ελέγχων προκειμένου οι τελευταίοι να διεκδικήσουν την ως άνω αναφερόμενη αποζημίωση τους από τους παραβάτες.

Επίσης, το μη αδειοδοτημένο και το παραποιημένο λογισμικό ενέχει πολλούς κινδύνους ασφαλείας και μπορεί να προκαλέσει πολλαπλές παραβιάσεις ασφαλείας των ηλεκτρονικών συστημάτων, κλοπή ή απώλεια εμπιστευτικών δεδομένων, αστοχίες του συστήματος και πολλαπλά σφάλματα λειτουργίας και, το πιο ανησυχητικό, εμφανίσεις κακόβουλου λογισμικού, ιών κ.λπ.

Οι κυριότερες μορφές προσβολών της πνευματικής ιδιοκτησίας και των σημάτων αναφορικά με το λογισμικό είναι:

  • Παραποίηση: Η χωρίς άδεια κατασκευή ή διανομή αντιγράφων λογισμικού που προστατεύονται από το δίκαιο των σημάτων και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Διανομή παρανόμων αντιγράφων: Προσφορά προϊόντων Microsoft μέσω εγγραφής/αναπαραγωγής τους σε διάφορους υλικούς φορείς, όπως DVD-Rs ή USB. Τα γνήσια προϊόντα Microsoft δεν διανέμονται μέσω τέτοιων υλικών φορέων.
  • Παράνομη διανομή Κλειδιών Ενεργοποίησης (product keys): Τα μεμονωμένα Κλειδιά Ενεργοποίησης (Standalone Product Keys) τα οποία προσφέρονται προς πώληση στο διαδίκτυο ή/και εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομής μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι αντικείμενο κλοπής ή ότι έχουν ενεργοποιηθεί από περισσότερους τους ενός χρήστες.
  • Φόρτωση στον Σκληρό Δίσκο: Εγκατάσταση του λογισμικού στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και πώληση του η/υ στον πελάτη, χωρίς το λογισμικό να συνοδεύεται από την απαιτούμενη προς τούτο άδεια, το απαιτούμενο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (certificate of authenticity) ή την ετικέτα γνήσιου λογισμικού της Microsoft (Genuine Microsoft Label (GML)) και τους απαιτούμενους υλικούς φορείς.
  • Διανομή παρανόμων ετικετών Microsoft COA (Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας) / GMLs (Ετικετών Γνήσιου Λογισμικού της Microsoft): οι ετικέτες COA ή GMLs πρέπει να διανέμονται μόνο με τα προγράμματα λογισμικού της Microsoft που προορίζονταν να συνοδεύουν. Οι ετικέτες COA ή GML δεν πρέπει ποτέ να διανέμονται μεμονωμένα. Με τον όρο «μεμονωμένα», εννοούμε ετικέτες COA ή GMLs που προσφέρονται χωρίς κανένα συνοδευτικό λογισμικό ή μέρος λογισμικού της Microsoft.

 

Παρακαλούμε λάβετε επίσης υπόψη σας ότι υπέχετε εκ του νόμου ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά κάθε προσώπου που απασχολείται από εσάς στο κατάστημά σας και, ως εκ τούτου, οι εξακριβωθείσες πράξεις ή/και παραλείψεις των υπαλλήλων σας επιφέρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο εναντίον σας.

Η Computer Life και οι συνεργάτες της, δεδομένων τόσο του υψηλού νομικού ρίσκου όσο και των κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με το μη αδειοδοτημένο λογισμικό, προσβλέπουμε στην υπεράσπιση εκ μέρους σας της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της διάθεσης γνήσιου λογισμικού και μέσω της αποτροπής των υπαλλήλων σας από τη χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού.

Με εκτίμηση για την
Computer Life SA,

Dimitris Koutousis
Sales Manager

thanosEAV

About thanosEAV