Με χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση της πρότασης με Τίτλο:

Εννοιολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων Μόδας με την βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης

που υπέβαλλε η COMPUTER LIFE ως συντονιστής, στον πρώτο κύκλο του προγράμματος “ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, στην Παρέμβαση II (Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς ), σε συνεργασία με δύο Πολυτεχνεία και δύο επιχειρήσεις ένδυσης οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξαγωγική αγορά.
Η τεράστια απήχηση που είχε το πρόγραμμα με τις 2.500 προτάσεις που κατατέθηκαν οδήγησε στην αύξηση του προϋπολογισμού από 90 σε 210 εκ. Ευρώ και εγκρίθηκαν συνολικά 371 προτάσεις με μέσο όρο προϋπολογισμού 670.000€. Η πρόταση της Computer Life με συνολική βαθμολογία: 4,15 βρίσκεται στην 12η βαθμολογική θέση του θεματικού τομέα που κατατέθηκε.
Ανήκει στον Θεματικό Υποτομέα 2.4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εφαρμογών, μεθοδολογιών και υπηρεσιών από τη Δημιουργική Βιομηχανία με σκοπό την δημιουργία αλυσίδων αξίας στους τομείς Πολιτισμού, Τουρισμού, Δημιουργικής Βιομηχανίας.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ευφυούς διαδικασίας σχεδίασης προϊόντων ένδυσης. Στόχος είναι η ενοποίηση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, στην ήδη υφιστάμενη πληροφορική υποδομή που θα επιτρέψει την μετατροπή της υπάρχουσας διαδικαστικής διαδικασίας ανάπτυξης νέων σχεδίων προϊόντων σε ευφυή διαδικασία.

artificial-intelligence-2167835_960_720 (2)

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου της ένδυσης είναι:
• Καλύτερη οργάνωση και μορφοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού ώστε να προσδιορίζει και να αναπτύσσει το εταιρικό εμπορικό όνομα,
• Επιτάχυνση και μείωση του κόστους της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων,
• Αύξηση της παραγωγικότητας των σχεδιαστών,
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
• Αύξηση της καινοτομίας του κλάδου μέσω της ανάδειξης του σε νέους επιστήμονες και προσέλκυση νέων ανθρώπων στον κλάδο.
Παρόλη την πίεση που υπέστη ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μια δραστηριότητα που έχει πολλούς εμπλεκόμενους, πολύπλοκες διαδικασίες, σημαντικό κύκλο εργασιών, και πρέπει και μπορεί να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης νέων ανθρώπων να επενδύσουν την καριέρα τους σε αυτόν.
Παράλληλα άμεσα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν ειδικότερα για την Computer Life, είναι :
• Νέα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που θα συνεργάζονται ολοκληρωμένα και αμφίδρομα με τα ήδη προσφερόμενα προϊόντα όπως το Plexis ERP και τις λύσεις CAD: Create & NestIT
• Ισχυροποίηση της ήδη ηγετικής τεχνολογικής θέση της στον κλάδο.
• Υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, και σε άλλα προϊόντα της, όπως οι προβλέψεις, οι πωλήσεις, η λιανική, το ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.

 Πληροφορίες για την εξέλιξη του έργου μπορείτε να βρείτε στη σελίδα  www.ai-cfpd.eu