ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Ημερίδα Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), 9 Μαίου 2018

Στα παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (General Data Protection Regulation), για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επιφέροντας αλλαγές που θα επηρεάσουν κάθε οργανισμό και εταιρία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στο πλαίσιο αυτό, οι ομιλητές θα αναφερθούν στις γενικές αρχές που διέπουν τον Κανονισμό, στη νομική διάσταση του θέματος αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του στην ελληνική επιχείρηση.

thanosEAV

About thanosEAV