• Λογισμικό Διαχείρισης & Παρακολούθησης Παραγωγής Ρούχου
  • Απλωτικά ATLAS
  • Αυτόματα Κοπτήρια FK Group
  • Ξεδιπλωτικά ATLAS
  • Άλλος εξοπλισμός
  • Μεταχειρισμένα Απλωτικά και Κοπτήρια
  • Plotters Κοπής Δειγμάτων
  • ΦΑΣΟΚΟΠΤΕΣ