ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Computer Life σε συνεργασία με την ALPHA PLAN σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση
σχετικά με τον GDPR, τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Μαίου 2018 και ώρα 16:00, στα γραφεία της Computer Life, Μαρίνου Αντύπα 42.

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ‘General Data Protection Regulation’ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί από τις 25 Μαΐου 2018, επιφέροντας αλλαγές που θα επηρεάσουν κάθε οργανισμό και εταιρία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ομιλητές της εκδήλωσης θα αναφερθούν στις γενικές αρχές που διέπουν τον Κανονισμό, στη νομική διάσταση του θέματος αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του στην ελληνική επιχείρηση.

H εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη εταιριών, τα οποία ασχολούνται με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση εταιρικών δεδομένων (πελατών, παραγωγής, προσωπικού), σε στελέχη της διοίκησης (διαχείρισης προσωπικού, marketing, παραγωγής, κλπ.) και στα στελέχη που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της προστασίας δεδομένων, ασφάλειας και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ).

thanosEAV

About thanosEAV