ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Το πληροφοριακό σύστημα Business Life δημιουργήθηκε από την Computer Life για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με γνώμονα τις ανάγκες τους και με στόχο να παρέχει σ’ αυτές καλύτερη οργάνωση και τη βάση της ανάπτυξής τους.

Βασικά συστήματα του Business Life

Εμπορική διαχείριση

Ένα σύγχρονο εργαλείο για την παρακολούθηση όλων των εμπορικών σας κινήσεων της επιχείρησής σας και των σημείων λιανικής σας, σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον.

Οι βασικές λειτουργίες της εμπορικής διαχείρισης είναι:

 • Διαχείριση καταστημάτων λιανικής POS
 • Πελάτες-Προμηθευτές
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Αγορές – Παραγγελίες Αγορών
 • Πωλήσεις – Παραγγελίες Πωλήσεων
 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Καταχώρηση κινήσεων ταμείου με μετρητά, επιταγή ή και με συναλλαγματική
 • Αξιόγραφα
 • Φορητά Τερματικά/Barcode
 • Εμφάνιση στατιστικών αναφορών πωλήσεων, πελατών, προμηθευτών ανά μήνα με αξίες ή ποσότητες και με γραφική παρουσίαση
 • Χρηματοοικονομική αρχειοθέτηση

Οικονομική διαχείριση

Σκοπός της οικονομικής διαχείρισης είναι η έγκυρη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης σας σε σχέση με την εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα.

Μέσω της οικονομικής διαχείρισης έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε:

 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Intrastat
 • Πάγια
 • Μισθοδοσία
 • ΙntraStat
 • Φ.Π.Α.
 • Απαλλακτικά
 • Μισθοδοσία
 • Πάγια
 • Υποδομή
 • Αναφορές ημερολογίου επιταγών, υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
 • Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση

Διαχείριση παραγωγής

Με την διαχείριση παραγωγής αποκτάτε τον πλήρη έλεγχο στις διαδικασίες παραγωγής του προϊόντος σας.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι

 • Διαχείριση προϊόντος – Προδιαγραφών
 • Τεχνικές προδιαγραφές – Προκοστολόγηση
 • Παραγγελιοληψία
 • Προγραμματισμός – έλεγχος προμηθειών
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Αποκοστολόγηση – επιμερισμός εξόδων
 • Reports
 • Κοστολόγηση Παραγωγής
 • Εξαγωγή Packing List/Τιμολόγια
 • Διαχείριση Αποθηκών
 • Οργάνωση Παρακολούθησης Παραγωγής
 • Παραγγελίες

 Business Life και πλεονεκτήματα

Τα οφέλη από την χρήση της εφαρμογής εστιάζονται σε λειτουργικό αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο.

 Σε λειτουργικό επίπεδο:

 • Πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας.
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των δεδομένων σας με δυνατότητα γρήγορης παραγωγής αναφορών.
 • Αύξηση παραγωγικότητας του προσωπικού σας.
 • Ταχύτητα στις καθημερινές εργασίες σας.
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων.

Σε στρατηγικό επίπεδο:

 • Προβλέψεις κοστολόγησης και κερδοφορίας.
 • Αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Αποτελεσματική ροή πληροφορίας στην εταιρία.
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας.