ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Η σωστή  επιλογή λογισμικού στο χώρου του fashion και της γούνας.

Γιατί ERP Fashion LIFE;

Η γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου της γουνοποιίας, η πολυπλοκότητα , ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών και η ταχύτητα με την οποία αυτές μεταφέρονται, έκανε αναγκαία την μηχανοργάνωση, για την παρακολούθηση της εμπορικής, οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ERP Fashion LIFE απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες του χώρου της γουνοποιίας. Η μεγάλη δυνατότητα παραμετροποίησης που χαρακτηρίζει την εφαρμογή, επιτρέπει την επιτυχή εγκατάσταση και βέλτιστη λειτουργία του σε επιχειρήσεις ένδυσης κάθε μεγέθους.

 • Δημοπρασίες – Αγορές Δερμάτων – Ανάλυση Κόστους
 • Οργάνωση Παραγωγής
 • Παρακολούθηση Αποθηκών-Φασόν
 • Παραγγελίες – Εξαγωγές
 • Δίκτυο Καταστημάτων
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Οικονομική Διαχείριση

 

Δημοπρασίες – Αγορές Δερμάτων – Ανάλυση Κόστους

 • Αγορές Δερμάτων σε Νόμισμα Δημοπρασίας
 • Έξοδα σε πολλαπλά Νομίσματα
 • Κόστος ανά Δέρμα – Παρτίδα
 • Φάκελος Εισαγωγής

Οργάνωση Παραγωγής  

 • Προδιαγραφές – Προκοστολόγηση
 • Προγραμματισμός Έλεγχος προμηθειών
 • Έκδοση Εντολών Παραγωγής
 • Παρακολούθηση Σταδίων (Σταμάτωμα, Κόψιμο, Ράψιμο, Ξέκομα, Μοντάρισμα, Φορδάρισμα)
 • Παρακολούθηση Αναλώσεων
 • Παραστατικά Διακινήσεων
 • Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών

Παρακολούθηση Αποθηκών-Φασόν   

 • Δέρματα
  • ανά Παρτίδα
  • ανά Στάδιο Παραγωγής – Βυρσοδεψία – Φασόν
  • ανά Αποθηκευτικό Χώρο
 • Γούνες
  • Ανά Serial Number΄
  • Ανά Σχέδιο, Μοντέλο, Δέρμα, Χρώμα
  • Ανά Αποθήκη, Κατάστημα
  • Παρακαταθήκες
 • Φορητά Τερματικά – Barcode

Παραγγελίες – Εξαγωγές    

 • Παραγγελιοληψία
 • Εκτέλεση Παραγγελιών
 • Back Order
 • Packing List
 • Τιμολόγιο Εξαγωγής

Δίκτυο Καταστημάτων   

 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Έκδοση ΠΟΛ
 • Διαχείριση Καταστημάτων
 • Παρακαταθήκες – Εκκαθαρίσεις

Εμπορική Διαχείριση

 • Πελάτες – Προμηθευτές
 • Πωλήσεις
 • Ταμείο
 • Αναφορές – Report Generator

Οικονομική Διαχείριση

 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Εσωλογιστική Κοστολόγηση
 • Μισθοδοσία
 • Πάγια
 • Απαλλακτικά
 • Φ.Π.Α.
 • Intrastat

Πλεονεκτήματα

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των έργων ERP Fashion LIFE των πελατών μας, τα οφέλη που αποκομίζετε από την εφαρμογή είναι σε λειτουργικό αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο.

 Σε λειτουργικό επίπεδο:

 • Πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας
 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των δεδομένων σας και γρήγορη παραγωγή αναφορών
 • Αύξηση παραγωγικότητας του προσωπικού σας
 • Ταχύτητα στις καθημερινές εργασίες
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων

Σε στρατηγικό επίπεδο:

 • Οργανωμένη προβολή στατιστικών αναφορών βασισμένη στις ανάγκες σας
 • Προβλέψεις κόστους – κερδών
 • Πλήρη εποπτεία της απόδοσης του κάθε τμήματος της επιχείρησης σας
 • Αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
 • Ανακάλυψη νέων ευκαιριών
 • Προβλέψεις πιθανόν προβλημάτων και κρίσεων
 • Αποτελεσματική ροή πληροφορίας στην εταιρίας