ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

ERP Πλέξις, το πιο «κάθετο» ERP για το έτοιμο ένδυμα.

Η γενικότερη ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου ένδυσης, η πολυπλοκότητα , ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών και η ταχύτητα με την οποία αυτές μεταφέρονται, έκανε αναγκαία την μηχανοργάνωση, για την παρακολούθηση της εμπορικής, οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ERP Plexis απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρίες του χώρου της ένδυσης. Η μεγάλη δυνατότητα παραμετροποίησης που χαρακτηρίζει την εφαρμογή, επιτρέπει την επιτυχή εγκατάσταση και βέλτιστη λειτουργία του σε επιχειρήσεις ένδυσης κάθε μεγέθους.

Tι περιλαμβάνει;

Το ERP Plexis βασισμένο στις ανάγκες σας αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες την εμπορική διαχείριση, την οικονομική και την διαχείριση της παραγωγής.

Εμπορική διαχείριση

Ένα σύγχρονο εργαλείο για την παρακολούθηση όλων των εμπορικών σας κινήσεων σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον.

Οι βασικές λειτουργίες της εμπορικής διαχείρισης είναι:

 • Πελάτες-Προμηθευτές
 • Διαχείριση Αποθήκης Ετοίμων
 • Αγορές – Παραγγελίες Αγορών
 • Πωλήσεις – Παραγγελίες Πωλήσεων
 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Ταμείο
 • Αξιόγραφα
 • Φορητά Τερματικά  / Barcode
 • Reports
 • Χρηματοοικονομική αρχειοθέτηση

Οικονομική διαχείριση

Σκοπός της οικονομικής διαχείρισης είναι η έγκυρη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των συναλλαγών της επιχείρησης σας σε σχέση με την εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα.

Μέσω της οικονομικής διαχείρισης έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε:

 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Intrastat
 • Πάγια
 • Μισθοδοσία
 • ΙntraStat
 • Φ.Π.Α.
 • Απαλλακτικά
 • Μισθοδοσία
 • Υποδομή
 • Reports
 • Χρηματοοικονομική Παρακολούθηση

Διαχείριση παραγωγής

Με την διαχείριση παραγωγής αποκτάτε τον πλήρη έλεγχο σε κάθε φάση παραγωγής του ενδύματος.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής είναι

 • Διαχείριση δειγμάτων – Προδιαγραφών
 • Τεχνικές προδιαγραφές – Προκοστολόγηση
 • Παραγγελιοληψία
 • Προγραμματισμός – έλεγχος προμηθειών
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Αποκοστολόγηση – επιμερισμός εξόδων
 • Reports
 • Κοστολόγηση Παραγωγής
 • Εξαγωγή Packing List/Τιμολόγια
 • Διαχείριση Αποθηκών
 • Οργάνωση Παρακολούθησης Παραγωγής
 • Παραγγελίες
 • Δείγματα – Προδιαγραφές

Σε όλες τις βασικές ενότητες, το ERP Πλέξις σας παρέχει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, διαχείριση συστήματος ποιότητας ISO και την δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα του ERP Πλέξις

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των έργων ERP Πλέξις των πελατών μας, τα οφέλη που αποκομίζεται από την εφαρμογή είναι σε λειτουργικό αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο.

Σε λειτουργικό επίπεδο:

 • Πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας
 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των δεδομένων σας και γρήγορη παραγωγή αναφορών
 • Αύξηση παραγωγικότητας του προσωπικού σας
 • Ταχύτητα στις καθημερινές εργασίες
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων

Σε στρατηγικό επίπεδο:

 • Οργανωμένη προβολή στατιστικών αναφορών βασισμένη στις ανάγκες σας
 • Προβλέψεις κόστους – κερδών
 • Πλήρη εποπτεία της απόδοσης του κάθε τμήματος της επιχείρησης σας
 • Αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
 • Ανακάλυψη νέων ευκαιριών
 • Προβλέψεις πιθανόν προβλημάτων και κρίσεων
 • Αποτελεσματική ροή πληροφορίας στην εταιρίας