ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

…Η καινοτομία είναι το βασικό εργαλείο ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις μόδας. Για να λειτουργήσει με επιτυχία χρειάζεται οργάνωση και σωστή διαχείριση. Χρειάζεται το FashionPLM της Computer Life…

Προηγμένες Δυνατότητες

 • Αντιμετωπίζει με επιτυχία τις πολλαπλές συλλογές ανά έτος, οργανώνοντας σε επίπεδο κολεξιόν τα νέα μοντέλα και εκμεταλλεύεται έξυπνα όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες από προηγούμενες συλλογές, προγνώσεις, ιδέες, στοιχεία αγοράς, κ.ά.
 • Διευκολύνει και ενισχύει τη διαδικασία του design με μοναδικά εργαλεία οργάνωσης που σέβονται και δεν περιορίζουν την έμπνευση
 • Συγκεντρώνει και οργανώνει τις τεχνικές πληροφορίες, τις κατασκευαστικές και τις υπόλοιπες οδηγίες για τα μοντέλα και τις έχει διαθέσιμες, υπό συνθήκες, στους εμπλεκόμενους, σε πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε στον κόσμο
 • Αναλύει και αξιολογεί τις διαθέσιμες πηγές για την κατασκευή ενός μοντέλου αξιοποιώντας τα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το ρίσκο στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
 • Εκτιμά με ακρίβεια το κόστος με ρεαλιστικές προσομοιώσεις, εύκολη σύνθεση παραμέτρων και συνεχείς συγκρίσεις
 • Παρακολουθεί τα δείγματα δυναμικά και με άψογη επικοινωνία (on-line εργαλεία για αιτήσεις, καταχωρήσεις μετρήσεων, εγκρίσεις, κτλ.) σαν να κατασκευάζονται μέσα στην επιχείρηση παρόλο που αυτό μπορεί να γίνεται σε διάφορα μέρη του κόσμου
 • Παρακολουθεί τη ροή των σχετιζόμενων εργασιών σε πραγματικό χρόνο και γίνεται ένα ζωντανό εργαλείο ενημέρωσης και άμεσων αποφάσεων για επεμβάσεις βελτίωσης
 • Αξιοποιεί τα δεδομένα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων έτσι ώστε αυτά να γίνονται πραγματικά εργαλεία για την εισαγωγή των νέων ειδών στην αγορά με ταχύτητα και επιτυχία.

Πραγματικά Οφέλη

 • Ενίσχυση της καινοτομίας και των νέων προϊόντων
 • Ενδυνάμωση του brand
 • Αύξηση όγκου μοντέλων στην κολεξιόν και περισσότερες παραλλαγές
 • Μείωση του χάσματος μεταξύ αυτού που παράγεται και αυτού που θέλει η αγορά
 • Ακριβής επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους χωρίς παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις
 • Σωστές αποφάσεις προγραμματισμού, υλικών, κόστους και ποιότητας
 • Μείωση κόστους
 • Πραγματικές δυνατότητες outsourcing χωρίς προβλήματα
 • Ευέλικτη εφαρμογή με αυτοματοποιήσεις και προσαρμογή στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης