ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Έλεγχος και διαχείριση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο

Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο έλεγχος και η ανασκόπηση των διεργασιών της παραγωγής αποτελούν την βέλτιστη πρακτική για τις εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για να γίνει πράξη η πρακτική, χρειάζεται το CL-Procon της Computer Life…

Προηγμένες δυνατότητες

 • Διαχείριση εργαζομένων και τμημάτων παραγωγής, μηχανών, εργασιών και ειδικοτήτων εργαζομένων.
 • Διαχείριση ειδών με πολλαπλά χαρακτηριστικά: χρώμα, μέγεθος, μήκος – μέση παντελονιού, cup.
 • Παραγγελίες παραγωγής ειδών, με αυτοματοποιημένη εισαγωγή από ERP (πχ Πλέξις) ή εισαγωγή από XLS. Αυτόματη δημιουργία bundles παραγωγής.
 • Πρότυπα φασεολόγια που μπορούν να εφαρμοστούν στο είδος και να μεταβληθούν για να περιγράψουν λεπτομερέστερα την διαδικασία παραγωγής.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση φάσεων στο είδος όπως: Κοστολόγηση, Προσφορά, Παραλαβή, Παραγωγή, Ολοκλήρωση
 • Ανταμοιβή εργασίας:
  • με πρότυπο κόστος τεμαχίου ανά εργασία ή
  • με κόστος ανά προϋπολογισμένο λεπτό εργασίας
 • Διαχείριση ιχνηλασιμότητας ανά: Εργασία, Είδος, Εργαζόμενο, Μηχανή, Ημερομηνία
 • Πολλαπλές αναφορές ελέγχου υπέρβασης του προϋπολογισμένου χρόνου ή/και κόστους ανά: Εργασία, Είδος, Εργαζόμενο, Μηχανή, Τμήμα
 • Ημερολόγιο εργασιών ανά: Είδος, Εργαζόμενο, Τμήμα
 • Ελέγχου της ροής παραγωγής, με μια ματιά μέσω των:
  • Ζητήσεων πελατών χωρίς απεσταλμένη προσφορά
  • Προσφορών χωρίς απάντηση από τον πελάτη
  • Συμφωνιών χωρίς παραλαβή των Α & Β’ υλών
  • Παραληφθέντων αλλά εκτός προγραμματισμού
  • Σε αναμονή παραγωγής
  • Σε διαδικασία παραγωγής
  • Προς τιμολόγηση

Τεχνολογία Αιχμής

 • Τεχνολογία .Net, Microsoft Sql Server
 • Desktop client με προηγμένες δυνατότητες χρήσης και περιβάλλοντος εργασίας.
 • Web client για απομακρυσμένη χρήση από υπολογιστή (χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης) ή από ένα απλό smartphone/tablet (Windows, Android, iPhone/iPad) σε συνεργαζόμενα ή απομακρυσμένα εργαστήρια παραγωγής και υπολογισμό αμοιβών
 • Χρήση Reporting Services με αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης, πρόσβαση από web browser και χρονοπρογραμματισμό αυτόματης ενημέρωσης όπως:
  • Συνοπτική αναφορά με email κάθε βράδυ για την κατάσταση της παραγωγής
  • Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του είδους και την δυνατότητα αποστολής του
  • Ενημέρωση από την προηγούμενη ημέρα στο τέλος της εβδομάδας, για το ενδεικτικό συνολικό κόστος των εργασιών που έγιναν.
 • Εκτύπωση ετικετών παραγωγής με barcodes σε δύο μορφές (χωρίς να αποκλείεται η ταυτόχρονη χρήση τους),
  • Laser A4 ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν πρόσθετες τεχνικές λεπτομέρειες, και
  • Θερμικές, για μεγαλύτερη ταχύτητα και οικονομία

Μοναδικά Ωφέλη

 • Οργανώστε, παρακολουθήστε, απαντήστε στο ποιος – τι – πότε – πόσο – που.
 • Ευελιξία πρόσβασης από πολλαπλές συσκευές
 • Οργάνωση των διαδικασιών παραγωγής με πρότυπες εργασίες και φασεολόγια
 • Πλήρης έλεγχος της κατάστασης της παραγωγής
 • Αξιόπιστο και ανταποδοτικό σύστημα αμοιβών
 • Έγκαιρη, πλήρης και πολύπλευρη πληροφόρηση
 • Χρονικός προγραμματισμός και βελτιστοποίηση πόρων παραγωγής
 • Δυνατότητα χρήσης με server της Computer Life ή της Microsoft (Azure), εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία σε διεθνές περιβάλλον